Ashtrays Gạt Tàn Pha Lê Cao Cấp là bộ sưu tập các sản phẩm gạt tàn pha lê đến từ nhà sản xuất  Halama Crystal, mỗi sản phẩm đều được sản xuất từ pha lê tinh khiết kết hợp với nghệ thuật mài khắc, thuộc màu đầy tinh thế và nghệ thuật.

call image