Pha Lê Nghệ Thuật Cao Cấp là bộ sưu tập các sản phẩm pha lê tiệp khắc đến từ các thương hiệu hàng đầu như halama, egermann, caesar… đây đều là những tinh hoa của pha lê tiệp khắc với chất liệu pha lê tinh khiết và thiết kế mang đầy tính nghệ thuật.

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Petra 35.5cm

26,885,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Flamenco 50.5cm

32,946,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Spark 23.0cm

9,345,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Frost 88640 35.0cm

12,705,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Neron 30.0cm

10,538,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Dune 27.0cm

8,426,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Dune 27.0cm

8,426,000
call image