Keira Collection trở nên nổi bật hơn với những dãnh xoắn ở chân ly khiến cho ly rượu vang trở nên nghệ thuật và thi vị hơn bao giờ hết. Một sản phẩm đền từ nhà sản xuất lừng danh Crystalex.

call image