Pha Lê Tiệp là sản phẩm cao cấp từ lâu đã được nhiều người Việt Nam ưa chuộng sử dụng. Với các thương hiệu pha lê hàng đầu thế giới như Crystal Bohemia, Egermann, Crystalex, Daka, Crystalite Bohemia giúp cho sự lựa cọn của người dùng được trở nên đa dạng và phong phú hơn bao giờ hết.

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80747/77E27/400 Z

21,740,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 82707/76D10/505 Z

28,530,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 82C44/78D97/390 Z

18,600,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Dragon 82707/73C05/505 Z

35,330,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Petra 80029/76F46/255 H

9,030,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80029/77E69/305 H

11,550,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80029/77E69/255 H

7,446,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Linum 80C57/78C84/280 H

18,579,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Horse 82C47/73C51/475H

31,750,000
8,680,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80029/76D75/305 M

18,880,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80108/77F89/205 M

3,350,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Mary 80838/77E85/255 M

10,560,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Mucha 82707/73C10/505 M

26,980,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 82707

22,880,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Mary 82707/77E85/355 M

14,880,000
call image