Bottles and Liquor Sets là bộ sưu tập các sản phẩm Bình và Ly Pha Lê Cao Cấp đến từ nhà sản xuất  Halama Crystal, mỗi sản phẩm đều được sản xuất từ pha lê tinh khiết kết hợp với nghệ thuật mài khắc, thuộc màu đầy tinh thế và nghệ thuật.

Bottles and Liquor Sets Bình và Ly Pha Lê Cao Cấp

Ly Pha Lê MIRROR Nghệ Thuật Cao Cấp Halama FH 1623 CRYSTAL

3,938,000

Bottles and Liquor Sets Bình và Ly Pha Lê Cao Cấp

Ly Pha Lê MIRROR Nghệ Thuật Cao Cấp Halama FH 1623 GOLD CRYSTAL

5,819,000

Bottles and Liquor Sets Bình và Ly Pha Lê Cao Cấp

Ly Pha Lê MONTMARTRE Nghệ Thuật Cao Cấp Halama FH 1655 URANIT

4,752,000
5,700,000
6,523,000

Bottles and Liquor Sets Bình và Ly Pha Lê Cao Cấp

Bình MIRROR Pha Lê Nghệ Thuật Cao Cấp Halama FH 1624 CRYSTAL

6,292,000
call image