EGERMANN trở nên nổi tiếng với công nghệ nhuộm đỏ ruby lên bề mặt thủy tinh pha lê, kết hợp với lối trang trí nghệ thuật Ba rốc bằng phương pháp mài, khắc. Tất cả các sản phẩm Egermann được sản xuất thủ công, đặc sắc, giầu tính nghệ thuật nổi tiếng trên toàn thế giới.

call image