Statuette là bộ sưu tập các sản phẩm Tượng Pha Lê Cao Cấp đến từ nhà sản xuất  Halama Crystal, mỗi sản phẩm đều được sản xuất từ pha lê tinh khiết kết hợp với nghệ thuật mài khắc, thuộc màu đầy tinh thế và nghệ thuật.

call image