Lọ hoa pha lê tiệp khắc đến từ nhà sản xuất pha lê không chì lớn nhất Cộng hòa Séc Crystalite Bohemia. Sử dụng đa dạng cho việc cắm hoa trưng bày cho không gian thêm phần tươi mới và ý nghĩa hơn

Lọ hoa pha lê tiệp khắc đến từ nhà sản xuất pha lê không chì lớn nhất Cộng hòa Séc Crystalite Bohemia. Sử dụng đa dạng cho việc cắm hoa trưng bày cho không gian thêm phần tươi mới và ý nghĩa hơn

Giảm giá!
338,000838,000

Lọ hoa pha lê tiệp khắc đến từ nhà sản xuất pha lê không chì lớn nhất Cộng hòa Séc Crystalite Bohemia. Sử dụng đa dạng cho việc cắm hoa trưng bày cho không gian thêm phần tươi mới và ý nghĩa hơn
call image