Crystalite Bohemia đã trở thành biểu tượng của ngành pha lê không chì của Tiệp Khắc. Pha Lê của Crystalite Bohemia như dấu hiện đảm bảo về chất lượng và lời khẳng định về giá trị mà công ty muốn truyền đạt tiện ích, vẻ đẹp và phong cách.

Giảm giá!
680,000
call image