Gạt tàn Pha Lê RESTING WOMAN Nghệ Thuật Cao Cấp Halama FH 1944 CRYSTAL

6,292,000

-Mã sản phẩm: FH 1944 CRYSTAL
-Kích thước: 70 x 195 x 130 mm
-Chất liệu: Pha Lê
-Nhà sản xuất: Halama Glass

call image