Gạt tàn Pha Lê HEADS Nghệ Thuật Cao Cấp Halama FH 1662 CRYSTAL

7,326,000

-Mã sản phẩm: FH 1662 CRYSTAL
-Kích thước: 60 x 110 x 110 mm
-Chất liệu: Pha Lê
-Nhà sản xuất: Halama Glass

call image