Boxes and Dishes là bộ sưu tập các sản phẩm Âu Thố Pha Lê Cao Cấp đến từ nhà sản xuất  Halama Crystal, mỗi sản phẩm đều được sản xuất từ pha lê tinh khiết kết hợp với nghệ thuật mài khắc, thuộc màu đầy tinh thế và nghệ thuật.

23,309,000

Boxes and Dishes Âu Thố Pha Lê Cao Cấp

Âu Pha Lê FUTURE Nghệ Thuật Cao Cấp Halama FH 1005 ROSE

23,309,000
call image