Các sản phẩm pha lê Caesar Crystal Bohemia được bao bọc bởi một lớp pha lê màu mỏng. Quá trình cắt lớp màu pha lê được thực hiện bằng công nghệ lưỡi dao kim cương, tỉ mỉ, chính xác trong trong từng chi tiết và được tạo kiểu, trang trí bởi những những nghệ nhân danh tiếng có đôi bàn tay nghệ thuật.

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Mucha 505Z

41,642,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Lotus 410M

23,105,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Lotus 410Z

23,105,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Flamenco 300R

18,377,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Petra 35.5cm

26,885,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Flamenco 50.5cm

32,946,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Spark 23.0cm

9,345,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Frost 88640 35.0cm

12,705,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Neron 30.0cm

10,538,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Dune 27.0cm

8,426,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Vase Dune 27.0cm

8,426,000
call image