Các sản phẩm pha lê Caesar Crystal Bohemia được bao bọc bởi một lớp pha lê màu mỏng. Quá trình cắt lớp màu pha lê được thực hiện bằng công nghệ lưỡi dao kim cương, tỉ mỉ, chính xác trong trong từng chi tiết và được tạo kiểu, trang trí bởi những những nghệ nhân danh tiếng có đôi bàn tay nghệ thuật.

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80747/77E27/400 Z

21,740,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 82707/76D10/505 Z

28,530,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 82C44/78D97/390 Z

18,600,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Dragon 82707/73C05/505 Z

35,330,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Petra 80029/76F46/255 H

9,030,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80029/77E69/305 H

11,550,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80029/77E69/255 H

7,446,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Linum 80C57/78C84/280 H

18,579,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Horse 82C47/73C51/475H

31,750,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80029/76D75/305 M

18,880,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 80108/77F89/205 M

3,350,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Mary 80838/77E85/255 M

10,560,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Mucha 82707/73C10/505 M

26,980,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 82707

22,880,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Mary 82707/77E85/355 M

14,880,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Mary 82707/77E85/505 M

26,330,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Harp 88350/76542/280 M

6,860,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal 82707/77E14/355M

11,860,000

Bình Hoa Pha Lê Hai Da Caesar Crystal Bohemia

Lọ Hoa Pha Lê Tiệp Hai Da Caesar Crystal Mucha 82C12/73C10/585 A

36,390,000
call image