Gạt tàn Pha Lê THREE DOGS Nghệ Thuật Cao Cấp Halama FH 1957 CRYSTAL

6,875,000

-Mã sản phẩm: FH 1957 CRYSTAL
-Kích thước: 75 x 140 x 145 mm
-Chất liệu: Pha Lê
-Nhà sản xuất: Halama Glass

call image