Đèn Thả Pha Lê Tiệp Khắc Artglass VIVIEN III CE

  • Công suất: 4x40W
  • Kích thước: 310×495 mm
  • Chất liệu: Thủy tinh Pha lê
  • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
call image