Đèn Thả Bàn Ăn Quầy Bar Pha Lê Tiệp Khắc Artglass SMALL 01-05 CE

  • Công suất: 5x40W
  • Kích thước: 370×340 (1090) mm
  • Chất liệu: Thủy tinh Pha lê
  • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
call image