Đèn Để Bàn Pha Lê Tiệp Khắc Artglass DELL POLISHED + CH 041

  • Kích thước: 250×530 mm
  • Công suất: 1×40 W
  • Chất liệu: Đồng mạ vàng
  • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
call image