Đèn Mâm Lồng Pha Lê Pha Lê Tiệp Khắc Artglass GEENA DIA 350

  • Kích thước: 350×170 mm
  • Công suất: 3×40 W
  • Chất liệu: Thủy tinh Pha lê, Đồng mạ vàng
  • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
call image