Đèn Thả Bàn Ăn Quầy Bar Pha Lê Tiệp Khắc Artglass SMALL GAME RECTANGLE 01-03

  • Công suất: 5x40W
  • Kích thước: 370×270 (1020) mm
  • Chất liệu: Thủy tinh Pha lê
  • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
call image