Flip book element

Đèn Để Bàn Pha Lê Tiệp Khắc Artglass WENDY CE

 • Kích thước: 300×500 mm
 • Công suất: 1×40 W
 • Chất liệu: Đồng mạ vàng, Thuỷ Tinh Pha lê
 • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
Đọc tiếp

Đèn Để Bàn Pha Lê Tiệp Khắc Artglass TRACY

 • Kích thước: 250×430 mm
 • Công suất: 1×40 W
 • Chất liệu: Đồng mạ vàng, Thuỷ Tinh Pha lê
 • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
Đọc tiếp

Đèn Để Bàn Pha Lê Tiệp Khắc Artglass SONA III BA CE

 • Kích thước: 520×570 mm
 • Công suất: 3×40 W
 • Chất liệu: Đồng mạ vàng, Thuỷ Tinh Pha lê
 • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
Đọc tiếp

Đèn Để Bàn Pha Lê Tiệp Khắc Artglass SCARLETT

 • Kích thước: 180×420 mm
 • Công suất: 1×40 W
 • Chất liệu: Đồng mạ vàng, Thuỷ Tinh Pha lê
 • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
Đọc tiếp

Đèn Để Bàn Pha Lê Tiệp Khắc Artglass SCARLETT CE

 • Kích thước: 180×420 mm
 • Công suất: 1×40 W
 • Chất liệu: Đồng mạ vàng, Thuỷ Tinh Pha lê
 • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
Đọc tiếp

Đèn Để Bàn Pha Lê Tiệp Khắc Artglass NOEMI I

 • Kích thước: 190×380 mm
 • Công suất: 1×40 W
 • Chất liệu: Đồng mạ vàng
 • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
Đọc tiếp

Đèn Để Bàn Pha Lê Tiệp Khắc Artglass DELL POLISHED + CH 041

 • Kích thước: 250×530 mm
 • Công suất: 1×40 W
 • Chất liệu: Đồng mạ vàng
 • Thiết kế và sản xuất: ArtGlass Lighting – Cộng Hòa Séc
Đọc tiếp

Bộ Bình Uống Trà Gốm Sứ Tiệp Khắc Cao Cấp MT CS LM001

11,390,000

– Xuất xứ: Tiệp Khắc (CH Czech)
– Chất liệu: Sứ Cao Cấp
– Bộ trà sứ gồm 15 món: 1 ấm trà, 1 âu đường, 1 âu sữa, 6 tách, 6 đĩa

 

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.